Hà Nội giao Tập đoàn Phú Mỹ lập cụm công nghiệp hơn 41 ha tại Chương Mỹ

UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đông Phú Yên, huyện Chương Mỹ.

UBND TP Hà Nội vừa bán hành Quyết định số 6594/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Phú Yên, xã Phú Nghĩa, xã Đông Phương Yên và xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ do CTCP Tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, dự án có qui mô khoảng 41,2 ha. Tổng mức đầu tư cho dự án gần 765 tỉ đồng, trong đó vốn tự có của chủ đầu tư gần 115 tỉ đồng (15%) và vốn huy động, vốn vay 651 tỉ đồng (85%).

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ Quý IV năm 2019 đến Quý IV năm 2021.

Có thể bạn quan tâm?

Có thể bạn quan tâm?