Dự án Cần Giờ vướng pháp lí, Fedico giảm hơn 300 tỉ đồng kế hoạch LNTT, không chia cổ tức 2019

Fedico vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giảm hơn 307 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế về 69 tỉ đồng và không chia cổ tức 2019.

Ngày 9/10 vừa qua, CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fedico – Mã: FDC) đã lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. 

Việc điều chỉnh kế hoạch này liên quan đến dự án khu nhà ở huyện Cần Giờ (29,8 ha) chậm triển khai.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 (14/9) thông qua, dự kiến việc tiêu thụ một phần sản phẩm bất động sản của dự án Cần Giờ sẽ đóng góp hơn 638 tỉ đồng vào doanh thu và gần 451 tỉ đồng vào lợi nhuận trước thuế.

Tại Đại hội, Phó Tổng Giám đốc Quan Minh Tuấn cho biết, “các bước triển khai dự án Cần Giờ đã gần đến đích. Trong quí III sẽ bắt đầu thi công hạ tầng kĩ thuật. Qui hoạch 1/500 đều là nhà thấp tầng nên thi công hạ tầng xong có thể bán ngay, không mất nhiều thời gian như nhà cao tầng. Kế hoạch tiêu thụ 25% trên tổng diện tích thương mại”.

“Lợi nhuận tối thiểu Fedico nhận từ dự án này trong năm 2019 khoảng 300 – 400 tỉ đồng. Nếu dự án ở Cần Giờ thuận lợi, tối đa đến năm 2021 mới kết thúc”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Chí Hiếu cho biết thêm.

Dự án khu nhà ở huyện Cần Giờ có diện tích 29.8 ha bị tạm dừng thực hiện trong năm do TP.HCM có văn bản đề nghị các dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ phải chờ huyện Cần Giờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 xong mới được tiếp tục.

Tuy nhiên khi Fedico xét theo tình hình thực tế hiện nay, do vướng pháp lí và chính quyền thành phố chậm giải quyết thủ tục nên nhiều khả năng Fedico không thể triển khai dự án kịp tiến độ để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019.

Cụ thể, ngày 5/9/2019, UBND TP HCM đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại dự án do chủ trương chung của thành phố đối với các dự án đất công được giao đất mà chưa thực hiện dự án thì rà soát lại toàn bộ.

Thành phố chưa xem xét kí duyệt bất kì quyết định nào để các dự án thuộc nhóm này được tiếp tục triển khai.

Theo đánh giá của Fedico, việc chậm trễ này ảnh hưởng lớn đến khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.

Theo đó, Fedico trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất giảm về 349 tỉ đồng (tương ứng giảm gần 617 tỉ đồng) và lợi nhuận sau thuế giảm về 69 tỉ đồng (tương ứng giảm hơn 307 tỉ đồng).

Đồng thời, công ty dự kiến không chia cổ tức 2019, thay vì dự kiến chia cổ tức 2019 với tỉ lệ 50% (tương đương hơn 193 tỉ đồng) như trước đó. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại giảm từ 75 tỉ đồng về 11,5 tỉ đồng.

FDC-KHKD-HN-dieu-chinh
FDC-KHPPLN-dieu-chinh

Có thể bạn quan tâm?

Có thể bạn quan tâm?