Menu

Chọn tuổi xông nhà năm 2017

86
Chia sẻ
507
Lượt xem

Chủ nhà sinh năm 1950, năm 2017 Đinh Dậu nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: 1995; 1949; 1959; 1972; 1978; 1988; 1948; 1950; 1952 và 1958.

Sau đây là phân tích và đánh giá cụ thể với 3 tuổi tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1995 (Ất Hợi – Sơn đầu hỏa)

– Ngũ hành tuổi người xông nhà là Hỏa, ngũ hành tuổi gia chủ là Mộc, được tương sinh, rất tốt

– Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi xông nhà cũng có ngũ hành là Hỏa, không sinh, không khắc, tạm được

– Thiên can của tuổi người xông nhà là Ất, của gia chủ là Canh, tương hợp, rất tốt

– Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can là Ất của tuổi xông nhà, tạm được

– Tuổi người xông nhà có Địa chi là Hợi, chủ nhà có địa chi là Dần, tương hợp, rất tốt

– Năm 2017 có địa chi là Dậu không tương hợp, cũng không xung khắc với địa chi Hợi của tuổi xông nhà, tạm được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích lịch hỏa)

– Ngũ hành tuổi người xông nhà là Hỏa, ngũ hành tuổi gia chủ là Mộc, được tương sinh, rất tốt

– Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi xông nhà cũng có ngũ hành là Hỏa, không sinh, không khắc, tạm được

– Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, tạm được

– Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, cũng không xung khắc với thiên can là Kỷ của tuổi xông nhà, tạm được

– Tuổi người xông nhà có địa chi là Sửu không tương hợp, không xung khắc với địa chi Dần của gia chủ, tạm được

– Năm 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với địa chi Sửu của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1959 (Kỷ Hợi – Bình địa mộc)

– Ngũ hành tuổi người xông nhà là Mộc, ngũ hành tuổi gia chủ là Mộc, không sinh, không khắc, tạm được

– Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, tuổi xông nhà có ngũ hành là Mộc, được tương sinh, rất tốt

– Tuổi xông nhà có thiên can là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với thiên can Canh của gia chủ, tạm được

– Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với thiên can Kỷ của tuổi xông nhà, tạm được

– Tuổi xông nhà có địa chi là Hợi tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

– Năm 2017 có địa chi là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, tạm được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Có thể bạn quan tâm?

Có thể bạn quan tâm?