Chấp thuận cho 104 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019

Theo đó, 104 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 trên tổng diện tích 342,231 ha (trong đó 79,743 ha đất trồng lúa, 262,488 ha đất khác).

Cụ thể, 104 công trình, dự án được thực hiện, bao gồm: 

7 công trình, dự án đất ở đô thị, khu đô thị mới với diện tích 65,830 ha. 

18 công trình, dự án đất ở nông thôn với diện tích 22,214 ha. 

4 công trình, dự án khai thác khoáng sản với diện tích 163,430 ha. 

8 công trình, dự án hạ tầng đường giao thông với diện tích 7,647 ha.

12 công trình, dự án kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, trang trại tổng hợp với diện tích 63,966 ha.

Cùng nhiều công trình, dự án như: Cơ sở giáo dục – đào tạo, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, văn hóa, thể dục thể thao …với diện tích từ 0,2 – 3,275 ha.

Thanh Ngà

Theo Trí thức trẻ

Có thể bạn quan tâm?

Có thể bạn quan tâm?