Dự án Qi Island ở đâu?

Đầu tháng 11, thị trường bất động sản Tp.HCM bùng nổ với một dự án được giới thiệu là siêu ...